خدمات ارائه گواهی SSL دامنه‌ های بین المللی

STANDARD DOMAIN VALIDATION

مناسب تمام وب سایتهای شخصی و شرکتی
DV SSL

[table id=16 /]

Multi Domain

مناسب تمام وب سایتهای شخصی و شرکتی
DV SSL

[table id=17 /]

WildCard

فقط مختص وبسایتهای شرکتی
DV SSL

[table id=18 /]

Organization Validation

مختص شرکتها
OV SSL

[table id=19 /]

Extended ValidationEV SSL

فقط مختص شرکتهای بزرگ بین المللی
EV SSL

[table id=20 /]